Przytnij PDF

Przycinanie marginesów PDF, zmiana rozmiaru strony PDF

Prześlij plik
lub Upuść pliki tutaj

Jak przyciąć plik PDF

1

Wybierz pliki

Wybierz pliki PDF lub inne dokumenty, które chcesz przyciąć.

2

Przytnij pliki

 

Można kadrować cały dokument lub kadrować określone strony indywidualnie.

3

Pobierz pliki

Po kadrowaniu plików PDF wybierz pliki PDF i pobierz je na komputer.