Cắt PDF

Cắt lề PDF, thay đổi kích thước trang PDF

Tải lên tệp
hoặc Thả tệp vào đây

Làm thế nào để cắt xén PDF của bạn

1

Chọn tập tin

Chọn tệp PDF hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn cắt xén.

2

Tệp xén

 

Bạn có thể cắt toàn bộ tài liệu hoặc cắt các trang cụ thể riêng lẻ.

3

Tải xuống các tệp

Sau khi cắt xén tệp PDF, hãy chọn và tải tệp PDF xuống máy tính của bạn.