Xóa các trang PDF

Xóa các trang khỏi tài liệu PDF

Tải lên tệp
hoặc Thả tệp vào đây

Xóa các trang PDF

Xóa các trang khỏi tài liệu PDF

Chọn tập tin

hoặc thả tệp vào đây
Quy trình PDF

Làm thế nào để xóa file PDF trực tuyến miễn phí

1

Chọn tập tin

Chọn tệp PDF hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn xóa.

2

Xóa trang

 

Xóa các trang bạn muốn bằng cách nhấp vào dấu thập.

3

Tải xuống các tệp

Sau khi xóa tệp PDF, hãy chọn và tải tệp PDF đã xóa xuống máy tính của bạn.