Mã hóa và bảo vệ PDF trực tuyến

Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu và quyền. Thêm hạn chế vào tệp PDF của bạn

Tải lên tệp
hoặc Thả tệp vào đây

Làm thế nào để bảo vệ file PDF trực tuyến miễn phí

1

Chọn tập tin

Chọn tệp PDF hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn bảo vệ.

2

Đặt mật khẩu

 

Tạo một mật khẩu mạnh và nhập nó vào biểu mẫu hộp văn bản “Mật khẩu”.

3

Tải xuống các tệp

Sau khi bảo vệ tệp PDF của bạn, hãy chọn và tải tệp PDF được bảo vệ vào máy tính của bạn.