Điền & Ký

Điền & Ký tài liệu của bạn

Tải lên tệp
hoặc Thả tệp vào đây

Làm thế nào để điền và ký PDF của bạn

1

Chọn tập tin

Chọn tệp PDF hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn điền và ký.

2

Điền & Ký

 

Nhập văn bản vào trường hoặc thêm dấu của bạn vào PDF

3

Tải xuống các tệp

Sau khi thêm dấu vào tệp PDF của bạn, hãy chọn và tải tệp PDF xuống máy tính của bạn.