Xoay PDF

Xoay và lưu các trang PDF vĩnh viễn

Tải lên tệp
hoặc Thả tệp vào đây

Làm thế nào để xoay file PDF trực tuyến miễn phí

1

Chọn tập tin

Chọn tệp PDF hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn xoay.

2

Xoay tệp

 

Xoay các trang bạn muốn bằng cách nhấp vào mũi tên.

3

Tải xuống các tệp

Sau khi tách tệp PDF của bạn, hãy chọn và tải tệp PDF đã tách ra máy tính của bạn.

Về các công cụ của chúng tôi

Một phần mềm PDF đáng tin cậy, trực quan và hiệu quả