Hình nền mờ PDF Online

Thêm hình ảnh hoặc hình nền mờ văn bản vào tài liệu PDF

Tải lên tệp
hoặc Thả tệp vào đây

Làm thế nào để thêm hình nền mờ vào PDF

1

Chọn tập tin

Chọn tệp PDF hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn bảo vệ.

2

Thêm hình nền mờ

 

Thêm Văn bản hoặc Hình ảnh trên PDF dưới dạng Hình nền mờ.

3

Tải xuống các tệp

Sau khi thêm hình nền mờ trên tệp PDF của bạn, hãy chọn và tải tệp PDF xuống máy tính của bạn.